м. Київ, вул. Попудренка, 52, тел. +38 097 139-47-17, +380 050 462-53-86, +38 073 407-36-23
ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

до Вашої уваги представлено
інтернет-версії електронних
навчальних атласів,
підручників від провідних
авторів, контурних карт,
стінних карт, методичні
розробки уроків,
рекомендації та багато
іншої корисної інформації.

 

       

 

 

 

Курсы наличного обмена на сегодня

 

 

 УДК 911:371.3    
м. Київ      
 к.т.н. О.В.Барладін
ПрАТ «Інститут передових технологій»

                      

                        Проблеми інформатизації географічної освіти в середній школі


       Вступ

       В останні роки у педагогічній пресі неодноразово піднімалась проблема інформатизації навчального процесу. Це насправді актуально, адже використання до сучасних інформаційних технологій підвищує якість навчання, спрощує роботу як учня, так і вчителя, робить навчальний процес цікавішим і змістовнішим. Ілюстрацією до вищезгаданого може бути досвід школи № 12 міста Біла Церква, навчальні кабінети якої оснащені комп'ютерами ще з 2004 року. Широке та комплексне використання сучасних методів навчання у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності за три роки підвищило середній по школі показник рівня навчальних досягнень з 42% до 76%. За результативністю участі учнів у географічних олімпіадах школа вийшла на третє місце у місті.

      Постановка проблеми

     Комбінування різноманітних джерел інформації, що стало можливим за умови використання комп'ютера на уроках, дає змогу задіяти кілька систем запам'ятовування інформації учнями, до яких додається емоційна сфера сприйняття вивченого матеріалу. Таким чином, це дає можливість значно інтенсифікувати процес навчання, покращити його результативність. Разом з тим, коли мова йде про інформатизацію навчання, дуже часто все зводиться лише до комп'ютеризації закладів освіти - механічного нагромадження комп'ютерів, які не укомплектовані навчальними програмами. До того ж, окрім вчителя інформатики доступ до ПК вчителів-предметників обмежений, що дуже часто стає причиною низького рівня володіння комп'ютером.

       Аналіз публікації

      Проблеми створення програмних педагогічних засобів (ППЗ) їх використання неодноразово висвітлювались в публікаціях [1,2]. Підходи до методики їх використання, процесів комп'ютерізації викладання географії викладені в [3]. Разом з тим, поняття інформатизації, системні складові цього процесу, вимоги до ППЗ, методики підготовки уроків, вчителів і учнів потребують доопрацювання.

      Постановка завдання

     Низький рівень комп'ютерної грамотності, особливості навчального розкладу та велика кількість учнів у класі заважають вчителям-предметникам використовувати для своїх потреб кабінети інформатики. Також ускладнює інформатизацію навчання відсутність комп'ютерів у предметних кабінетах. Важливо, також і методичне забезпечення процесу інформатизації  з використання комп'ютерів на уроках географії.

У зв'язку з цим стає актуальним дослідження всіх складових інформатизації, процесу викладання географічних дисциплін з використанням комп'ютерних технологій.

      Викладення основного матеріалу

      Під інформатизацією школи розуміють процес зміни не тільки змісту, методів але й організаційних форм загальноосвітньої підготовки учнів на етапі переходу школи до освіти в умовах розширеного доступу до інформації. В процесі інформатизації повинна бути вирішена проблема змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу й нових інформаційних технологій, нових взаємовідносин учнів, вчителя й освітнього середовища.

       Інформаційні технології в загальноосвітній школі традиційно розглядаються в  таких складових:

      1. Вивчення комп'ютерних технологій у рамках предмета інформатики й інформаційних технологій (для учнів і спеціальні курси викладання для вчителів)

      2. Різні варіанти використання комп'ютера як  засобу навчання й тестування

     3. Використання комп'ютера як засобу керування, складання розкладу уроків, створення електронних шкільних баз даних, обробки статистичних матеріалів внутрішньо шкільного контролю.

      4. Підготовка учнів до уроків, створення рефератів та наочностей, оформлення контурних карт і т.д.

     Показовим  у проблемі освоєння комп'ютерів може бути приклад однієї надсучасної школи, на півдні держави. Усі її предметні кабінети обладнано мультимедійними комплексами, але з певних предметів вони не використовуються, бо вчителі не вміють працювати з комп'ютером. До того ж, відчувається брак програмного забезпечення з окремих предметів.

      Отже, навіть якщо в кабінеті встановлено комп'ютер, у вчителя з'являеться інший головний біль - де взяти фахові програми та інформацію. Зараз забезпечення освітян якісними електронними посібниками, які давали б можливість ефективно використовувати комп'ютерне обладнання, були б зрозумілі у використанні як учням, так і вчителям, відповідали б діючій навчальній програмі та віковим особливостям учнів, практично відсутнє. Встановлення необладнаного спеціальним програмним забезпеченням навіть найсучаснішого комп'ютера у предметному кабінеті  не вирішує проблему інформатизації. Вчитель повинен використовувати вже готові програми, розробляти методики їх застосування, комбінувати різни види ППЗ, а не виготовляти ці програми самостійно.

       Інформаційне освітнє середовище - системно організована сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного забезпечення, орієнтована на задоволення потреб користувачів в інформаційних послугах і ресурсах освітнього характеру.

Використання можливостей інформаційного освітнього середовища ставлять низку вимог до учня й педагога, які повинні:

         - володіти основами роботи на комп'ютері й уміти його використовувати;

         - володіти такими інформаційними ресурсами, як мультимедійні програми, графічні й текстові редактори й т.д.;

         - володіти основами роботи в Інтернет і комп'ютерному класі.

      Нинішній розвиток інформаційних технологій дозволяє використовувати в навчальному процесі не тільки друковані видання - книги, журнали, але й мультимедіа ресурси: аудіо- і відеокасети, електронні підручники й енциклопедії, записані на CD або ті, що зберігаються на освітніх серверах в Інтернеті.

       Значна частина програмних педагогічних засобів, присутніх на ринку України, мають обмеження у використанні в навчальному процесі. Головні причини - неузгодженість з діючою навчальною програмою, що особливо характерно для програм російського виробництва, відсутність грифів МОН України, неврахування вікових особливостей сприйняття інформації, і загальна низька якість матеріалу.

        В України, нажаль, процес системного створення педагогічних програмних засобів практично не відбувається. За останні  2 роки було держзамовлення тільки на один ППЗ по географії України для 8 класу. У порівнянні з ППЗ трьохрічної давності, коли здійснювались останні закупівлі ППЗ Міністерством освіти і науки України, Інститут передових технологій пішов далеко вперед. Останні розробки CD-атласів Інституту за своїми технічними можливостями - це засіб інтерактивного спілкування між учителем та учнями.[Рис. 1]

       Зацікавленість вчителів у нових електронних продуктах підтверджується на численних зустрічах, презентаціях, семінарах та конференціях. Тому маємо надію що МОН України буде активнішим щодо закупівлі нових ППЗ з географії.

       До речі, у сусідній Російській Федерації Національний центр підготовки педагогічних кадрів розробив більш ніж 40 видів електронних посібників з різних предметів.

Інтернет, з яким у певний період пов'язували впровадження інформатизації у школу, не виправдав сподівань: критичний до якості та швидкості з'єднання, містить надзвичайно багато непотрібної інформації, а якісного, в першу чергу, картографічного матеріалу, що б можна було б використати у навчальному процесі, там небагато. Потрібна розробка спеціальних Інтернет-ресурсів з матеріалами по географії. 

       Висновки і перспективи

       Згідно з базовим переліком засобів навчання у кожному предметному кабінеті повинна бути певна кількість карт, таблиць, ілюстрацій, колекцій та інших навчальних засобів. Але більшість їх застарілі, або створені без урахування  діючої програми.

       Об'єктивна можливість  компенсувати нестачу наочних ресурсів - це використання на уроках  географії електронних атласів Інституту передових технологій, що містять не лише необхідну картографічну інформацію, але й тексти, ілюстрації, фотографії, тестові запитання. [Рис. 1]

      Втім, на заваді цьому стоїть погана поінформованість щодо нових розробок у інформатизації освіти. А виробникам часом дуже важко донести інформацію про нові розробки вчителеві. Не сприяє в цьому заангажованість деяких фахових видань та пасивність певної частити педпрацівників.

      Ця проблема потребує швидкого та комплексного рішення. В іншому разі дистанція між школою та реальним життям буде лише збільшуватись, а знання та вміння, що отримають учні під час навчання, будуть застарілими та непотрібними у дорослому житті.

      Інформатизація шкільної освіти, що включає розробку та впровадження сучасних програмних продуктів, навчання вчителів комп'ютерній грамотності повинно стати державним пріоритетом. Необхідні нові методичні розробки сучасних уроків з використанням ППЗ, переорієнтація до використання електронної наочності. Механічне нагромадження комп'ютерів в школах зі встановленою, в кращому випадку, операційною системою, проблему не вирішує. Вона вже потребує швидкого та комплексного реагування, бо у гіршому випадку за кілька років наздоганяти світовий науково-технічний прогрес у освітній галузі буде вже запізно...

       ЛІТЕРАТУРА:

       1. Корнєв В.П. Комп'ютерне навчання у шкільній географії.//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць - Вінниця, 2007, Вип. 7 - С.-97.

      2. Барладін О.В., Даценко Л.М., Ісаєв Д.В., Новий електронний атлас з природознавства для молодшої школи « Я і Україна». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць - Вінниця, 2007, Вип.7 - С. 22-24.

      3. Барладин А.В.Новое поколение электронных географических атласов и карт с интерактивными функциями. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць - Вінниця, 2007, Вип.7 - С. 25-31.

                                                                                                       

Рис 1. Карти з інтерактивного атласу для 8 класу 12-р школи з географії України, розроблений ПрАТ «Інститут передових технологій» в 2008 році.

З 3 по 6 квітня 2019 року відбудеться 19-а Спеціалізована виставка канцелярських товарів для бізнесу "Світ Канцелярії"

Детальніше

 

 

 

© 1998-2019. Всі права захищені.
ПрАТ «Інститут передових технологій»
Україна, 02660, Київ, вул. Попудренка,52
/+38 097 139-47-17, +380 050 462-53-86, +38 073 407-36-23
mailto: iat@maps.kiev.ua
MyCounter - счётчик и статистика