м. Київ, вул. Попудренка, 52, тел. +38 097 139-47-17, +380 050 462-53-86, +38 073 407-36-23
ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

до Вашої уваги представлено
інтернет-версії електронних
навчальних атласів,
підручників від провідних
авторів, контурних карт,
стінних карт, методичні
розробки уроків,
рекомендації та багато
іншої корисної інформації.

 

       

 

 

 

Курсы наличного обмена на сегодня

 

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КАРТ

ТУРИСТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

О. В. Барладін

ПрАТ "Інститут передових технологій"

іat@antex.kіev.ua

 

         Введення

        Інститут передових технологій (ІПТ) - виробник картографічної продукції для туризму із 12-річним стажем. Ефективне функціонування туристичної сфери неможливо представити без якісного картографічного забезпечення. Сьогодні ця проблема не тільки не втратила своєї актуальності, а навпаки стала більше вагомою у зв'язку з необхідністю залучення широких верств населення в Україні: школярів і студентів, автотуристів, аматорів спортивного туризму й широкої маси громадян, які бажають краще знати свою країну, любуватися її природою, знайомитися з пам'ятниками історії, культури, архітектури й т.п. Для нашої країни також має значення розширення сфери міжнародного туризму, залучення іноземних туристів, як один зі способів інвестування економіки й створення додаткових робочих місць.

        Постановка проблеми

      У рішенні цього завдання значну роль відіграють сучасні геоінформаційні технології, що дають можливість виробникам карт оперативно створювати карти й атласи для задоволення різноманітних потреб туроператорів, проектантів рекреаційно-побутової інфраструктури й, звичайно, туристів. Наявність даних космічної зйомки високої розподільчої здатності (Qіuck Bіrd-0.63м і Іkonos-1м) і технології їхньої обробки, також ефективно використовується ІПТ при створенні нових і актуалізації раніше виданих карт, також створюються принципово нові космофотокарти й атласи туристичної тематики.

         Аналіз останніх досягнень і публікацій

        Якщо розглядати ступінь картографічної забезпеченості туризму в Україні, то потрібно констатувати, що два туристичних атласи на основний туристичний регіон України - Крим і Українські Карпати розроблені в 80-е роки й вже не продаються. Перевидаються "Туристична карта України" і схеми великих міст і міст-курортів. Є карти в різних путівниках-довідниках. На жаль, якість цієї продукції не завжди відповідає світовому рівню. Шкільні краєзнавчі атласи, більш прийнятні для рішення освітніх завдань шкільного курсу з географії "Мій рідний край" ніж потребам туризму, також застаріли. За кордоном видані карти туристичної тематики території України. Наприклад, у Хорватії видана карта України, стилізована під комікси. Приклади різних типів туристичних  карт і атласів, виданих у країнах Європи, і сучасні наукові дослідження в області картографування для потреб туризму [1] орієнтують виробників карт України на створення власної різноманітної картографічної продукції туристичної тематики.

         Постановка завдання

        В Інституті передових технологій  (ІПТ) поставлене завдання створення карт і атласів для потреб туризму на рівні світових стандартів. Рішення цього завдання досягається широким використанням комп'ютерної техніки на всіх етапах картографічного виробництва (від збору інформації до видавничої підготовки), а також впровадження новітніх цифрових технологій. Все це забезпечує високу якість картографічного зображення, можливість оперативної актуалізації даних.

        Виклад матеріалу

      За дванадцять років картографічної діяльності Інституту передових технологій серед сотень найменувань виданих карт і атласів значна частка доводиться на картографічні продукти для потреб туризму різних територіальних рівнів: Україна, Київська область і окремі регіони країни (Автономна республіка Крим), а також великі міста (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів).

      В 1998 р. ІПТ випустив у світ атлас "Погляд на Україну". Атлас призначався для вітчизняних і іноземних туристів і був двомовним - україно-англійським. Його карти презентували найпривабливіші для туристів об'єкти природи, історії, культури. Текстовий супровід стисло коментував й доповнював зміст карт. Атлас також містив карти Київської області й Києва в збільшених масштабах; оригінальну карту "Україна і світ", по якій можна вимірювати відстані від Києва до будь-якої точки світу, зараз готове її перевидання в картографічній формі.

      Помітні успіхи в туристичній картографії звернули на Інститут передових технологій увагу Національної туристичної організації. Результатом спільної роботи стала "Туристична карта України" (масштаб 1:1 250 000). Це був перший повний картографічний огляд туристичних ресурсів сучасної України. Найпривабливіші для туристів регіони України: Карпати й Крим, представлені на картах-врізках у масштабах відповідно 1:910 000 і 1:625 000.

     Туристична карта України, виконана в настінному й фальцьованому (у буклет) варіантах, містить по-новому впорядковану інформацію. Так, пам'ятники історії й культури охарактеризовані за ознаками: "матеріальності" (чи є пам'ятник матеріальним об'єктом), ступеня схоронності, зовнішньому вигляду й призначенню, хронології, значимості (цінності). Відпрацьовано відповідні класифікації на основі новітніх наукових досліджень. Більш докладно про всі аспекти створення цього картографічного доробку викладено в джерелі [2]. Для картографічної реалізації наукових розробок була створена геоінформаційна система, в яку вміщалися не тільки переліки відкласифікованих об'єктів туризму, але й ілюстрації до них, оброблені шляхом цифрування й уведені в електронну першооснову.

      Логічна класифікація туристичних об'єктів, представлена в легенді карти, зрозуміла навіть для непідготовленого користувача. Враховано класичні принципи оформлення туристичних карт (загальний фон приглушений на користь тематичного змісту) (рис. 1). Подбав Інститут і про закордонних туристів, видавши англомовну версію цієї туристичної карти України. До обох версій додається текстовий супровід - путівник з географічним покажчиком і коментарями.(2)

       Логічним продовженням роботи з туристичного картографування стала підготовка ІПТ ілюстрованого варіанта туристичної карти України (рис. 2). На тій самій картоснові на додаток до наявних елементів змісту дані фотоілюстрації туристичних об'єктів з коротким описом, а також туристична карта Києва. Вдалий відбір об'єктів, що містить 7 самих відвідуваних туристичних об'єктів України, був оцінений на Франкфуртському книжковому ярмарку польськими видавцями, які замовили цю карту для ознайомлення з Україною як партнером по Євро-2012 (рис. 1). Тираж цієї карти польською мовою з деякими змінами (замість Києва був представлений центр Львова й замінені деякі туроб'екти, цікаві польським туристам) склав 150 000 примірників, що є рекордом для туристичних видань України.

      Ні для кого не секрет, що з регіонів України одним з найбільш привабливих для туристичного картографування є Крим, унікальний по своїй природі, географічному положенню й культурній спадщині. З огляду на особливості регіону туристичні карти Криму видавалися російською мовою. Серед карт цієї тематики заслуговує на увагу карта Автономної Республіки Крим масштабу 1:300 000.(перше видання 1998 р.). Зручні у використанні карти витримали кілька перевидань (останнє в 2006 і 2008 р. у двох варіантах: туристична й автотуристична). Автотуристична карта наповнена традиційною для подібних видань інформацією: автодороги з кілометражем, автозаправні станції й станції технічного обслуговування автомобілів, кемпінги й готелі, курорти, бази відпочинку, оздоровчі табори. На планах міст (Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Ялта, Алушта, Феодосія, Керч) докладно показані курортні установи, музеї, ресторани, пам'ятники архітектури й інша курортна й туристична інфраструктура. Південний берег Криму, як найбільш відвідуваними туристами куточок півостріва, показаний у масштабі 1:100 000 і доповнений вагомим текстовим коментарем. Цікавою є карта видатних пам'ятників ("Визначні пам'ятки Криму"). Планово-перспективне зображення півострова (рис. 1) побудовано на базі тривимірної математичної моделі. Світлотіньовий малюнок рельєфу додає карті виразності, а завершують картографічний образ Криму художні малюнки видатних об'єктів. Зазначені образотворчі прийоми в практиці туристичної картографії України, на цій карті иконані вперше за допомогою сучасних цифрових технологій (рис. 1).

         Кримська тематика в картографічній діяльності Інституту передових технологій досягла своєї вершини у виданні Атласу Автономної Республіки Крим (2003 р.). Концепція атласу розроблялася співробітниками Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Кримського наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України, Інституту географії НАН України. Це комплексний науковий добуток є на сьогодні самим повним зібранням карт Криму, справжньою довідково-картографічною енциклопедією регіону й може бути використаний як вихідне джерело для видання різноманітних популярних, краєзнавчих, навчальних і туристичних карт. Розділи атласу: загальний, природні умови й природні ресурси, населення, економіка, екологічний стан природного середовища містять найцінніший матеріал для науковців, студентів, школярів, а також для краєзнавців і екскурсоводів. Видання створене відповідно до концепції Національного атласу України, розробленої відповідно до Указу   Президента України від 1 серпня 2001 року "Про Національний атлас України". Видана й електронна версія цього атласу в 2005 році.

       Відомо, що сучасний книжковий ринок насичений різноманітною літературою про Київ: монографії, статті в наукових і популярних журналах, різноманітні довідники й туристичні путівники, які періодично або систематично (щорічно) оновлюють. Природно, що не обходить стороною столицю України й наш Інститут. В ІПТ розроблений докладний план Києва масштабу 1:16 000. Це велика настінна карта розміром 2,0х1,4 м. Як і в будь-якій карті, у плані Києва найважливішим є зміст і його відповідність сучасній ситуації, що оновлюється щорічно з використанням даних космічної зйомки. Працюючи із планом, можна одержати досить повне подання про Київ як столицю, науковий, культурний й освітній центр України. На врізках представлене збільшене до масштабу 1:8000 зображення центру міста. Зрозуміло, що настінний план масштабу 1:16 000 не візьмеш у дорогу, та й вдома його теж розвертати не дуже зручно. Тому видавці ІПТ потурбувалися про складану карту, масштаб якої становить 1:21 000. Цей план, а також ще більш дрібний у масштабі 1:30 000 несуть картографічне навантаження по обидва боки аркуша. Користувач, розгорнувши його, може розглянути зображення всього міста, і на карті- врізці його центральну частину (у масштабі 1:8 000). До плану додані схеми маршрутів міського транспорту міста: автобусів, трамваїв, тролейбусів і метро. Це допомагає туристам не тільки визначити місце розташування об'єктів, що цікавлять їх, але й вибрати найбільш зручний для себе маршрут. Його назва "Київ. Кишеньковий атлас". Він має формат усього 11,5х15,0 см, обсяг - 80 сторінок. У ньому поміщений загальний план міста, план центральної частини міста, схеми трамвайних і тролейбусних маршрутів.

       В активі ІПТ є вперше створена панорама центру Києва. Це добуток цікавий не тільки своїми художньо-дизайнерськими рішеннями, але й виявляє новий погляд на історичне ядро центру Києва. Геозображення панорами центру Києва з висоти пташиного польоту має унікальну математичну основу й подає розташування кожного будинку не в плані, а в тривимірному зображенні. Пояснення до панорами представлено на українській і англійській мовах.

       Для потреб туризму можуть використовуватися ще два атласи: "Київ. Атлас до кожного будинку" і "Київ та околиці", орієнтований на водіїв, автотуристів. Він підготовлений на базі плану Києва масштабу 1:16 000. Наявність цього плану в електронному вигляді дало можливість відробити спеціалізовану інформацію про організацію руху: проїзди через місто, ділянки вулиць із однобічним рухом і перехрестя, де заборонені правий або лівий поворот, сторони вулиць, де зупинка автотранспорту заборонена, проїзди, закриті для всіх видів транспорту або лише для вантажівок, і т.п.

      Новими розробками по столиці України стали карти-буклети кишенькового формату, замовлені ГУ по туризму КМДА, окремих туристичних маршрутів з фотографіями, які детально описують цікаві об'єкти (рис. 2 ). Вже відтиражоване 6 таких карт-буклетів: "Парки Києва", "Літературний Київ", "Музей народної архітектури й побуту"; автобусні "Архітектурні пам'ятники Печерська", "Храми й монастирі Києва"; і водний: "Панорама Києва із Дніпра". Зараз готуються до видання нові карти-буклети: "Гідропарк", "Дозвілля в Києві" та інші на українській і англійській мовах. Туристичні маршрути формату 100x70 см, у яких показані маршрути, ілюстрації об'єктів і їхній опис, зібрані воєдино.

       Також новою розробкою ІПТ є створення карти "Київ. Туристичні й спортивні об'єкти" на англійській і українській мовах, формату 70х100 см. Ця карта створена відповідно до вимог UEFA для спортивних туристів і експертів, які задіяні в підготовці ЄВРО-2012. Карта має не тільки спеціальні легенди, де показані готелі й стадіони, із вказівкою кількості місць, але й таблиці відстаней від аеропортів, вокзалів до стадіонів, і іншу, необхідну інформацію. Наскільки нам відомо, це перше видання подібного напрямку в Україні.

     Розроблена в ІПТ технологія геоінформаційного картографування з використанням даних дистанційного зондування (ДДЗ), дозволила в найкоротший термін створити серію карт, як для звичайних користувачів, так і для туристів. Особливістю цієї серії є не тільки традиційна карта обласних міст із адресами кутових будинків, транспортом, міською інфраструктурою й визначними пам'ятками, але й обов'язкове подання центра у вигляді космокарти. Визначні пам'ятки виділені на карті написами разом з адресами, до кожного будинку. Крім власне плану міста й космокарти центра, видання містять оглядові карти відповідних областей. Формат видань 70х100 см. Вже видані плани всіх великих обласних центрів України: Харківа, Дніпропетровська, Донецька, Львову, Одеси, Вінниці, Черкас й готуються нові. Основною перевагою цих карт є їхня висока актуальність (при підготовці використовуються нові космознімки) і відносно низька ціна.

     Інша картографічна продукція Інституту, як довідковий картографічний матеріал також може використовуватися для потреб туризму. До таких можна віднести загально-географічні й адміністративні карти України, і особливо Атласи автошляхів України, Київської області. Ці матеріали, що містять інформацію про інфраструктуру території, особливо цікаві автотуристам. Відомо, що досвідчені туристи готуються до подорожей заздалегідь, вивчають довідники, путівники, карти. При домашньому плануванні маршрутів по Києву, гарною допомогою може стати електронний атлас "Київ". Видання містить великий обсяг інформації, незамінної для знайомства зі столицею України.

       Висновок

      У виданих ІПТ картах і атласах, даних для дистанційного зондування для потреб туризму, міститься сучасна, системно впорядкована інформація, оброблена з використанням геоінформаційних технологій. Функціональні можливості комп'ютерної техніки й програмного забезпечення максимально використані виробниками карт під час створення електронних карт як першооснови картографічних продуктів, виданих потім поліграфічно. Об'єднання наукових основ створення карт для потреб туризму з високою технічною якістю і яскравим оформленням ставить продукцію ІПТ на один рівень із кращими закордонними розробками в сфері туристичного картографування.

        Перспективи

       З розвитком туристичної галузі в Україні перед тематичним картографуванням відкриваються нові обрії. Наукові й технологічні можливості ІПТ є гарантією створення будь-яких картографічних продуктів для потреб туризму в Україні.

 

         Література:

         1. Прасул .Ю. І. "Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області)". Дис. на одержання вч. ступеня канд. геогр. наук. Київ-2004.

        2. Вортман Д. Я., Бейдик О. О. "Нові аспекти виявлення, систематизації й картографування архітектурно-історичних ресурсів як об'єктів пізнавального туризму" Туристичні ресурси України. К.-1996. С. 117-135

         Авторська довідка

        Барладін Олександр Володимирович - директор ПрАТ "Інститут передових технологій", кандидат технічних наук

02660, м. Київ, вул. Попудренка, 54, офіс 203.

Тел./факс: +38 044 568-5332, +38 044 296-7171


Щорічний міський новорічний ярмарок
в ТЦ «Даринок»

Детальніше

 

 

 

© 1998-2017. Всі права захищені.
ПрАТ «Інститут передових технологій»
Україна, 02660, Київ, вул. Попудренка,52
/+38 097 139-47-17, +380 050 462-53-86, +38 073 407-36-23
mailto: iat@maps.kiev.ua
MyCounter - счётчик и статистика